Mindfullness Centrum Heuvelrug

Niet zweverig, maar wetenschappelijk

Voor sommigen kan mindfulness wellicht als zweverig te boek staan, vanwege bijvoorbeeld het mediteren. “Wat mindfulness nu eigenlijk precies is?”, zegt Wilco van Wakeren. “De theorie is onder andere gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek door universiteiten als Oxford, Harvard en Nijmegen. Mindfulness is met milde aandacht en in het huidige moment aanwezig zijn, zonder te oordelen. Het betekent dat je volledig bewust bent met datgene waar je op dat moment mee bezig bent. Gedachten dwalen immers al vlug af naar de dingen die nog gedaan moeten worden of aan zaken uit het verleden. Mindfulness helpt je bewuster te worden van het huidige moment.”

Effectiever met minder fouten

Mindfulness kan je helpen om met aandacht te doen wat je moet doen. Hierdoor ben je effectiever en maak je minder fouten. “Je hebt meer tijd over om je werk en inzet nog eens goed na te lopen. Bovendien voelen werknemers zich hierdoor minder vermoeid en geluk-kiger in leven en werk.”

Mindfulness Centrum Heuvelrug in Veenendaal richt zich dan ook op bedrijven en haar werknemers. “We bieden een heel mooi werkboek aan en een app waar alle trainingen en meditaties in staan. Tijdens de cursus wordt ook ingegaan op hoe stress ontstaat en hoe de hersenen werken. Wat maakt nu dat je stress of spanning ervaart? Vergroot je bijvoorbeeld de stress of verklein je dit juist? Wat gebeurt er tijdens een stress-situatie en hoe heeft dat invloed op je zenuwstelsel? Door een bewuste ademhaling kun je je zenuwstelsel be?nvloeden.”

Meer werkplezier

Mindfulness zorgt voor meer werkplezier, verhoogt de productiviteit en brengt uitval terug. “Het gaat om het zorgen dat mindfulness en bewustwording leeft in alle activiteiten. Van een vergadering, overleg of het

Bij Mindfulness Centrum Heuvelrug te Veenendaal kunnen bedrijven en particulieren werken aan meer rust en werkgeluk. Mindfulness is niet zweverig, maar zorgt ervoor dat je als werknemer meer rust ervaart en aandacht hebt voor het hier-en-nu.

Beter in balans dankzij mindfulness en yoga

Mindfulness is een volledige focus van je aandacht op het hier-en-nu. Je ervaart wat je voelt en kunt daarnaar handelen. Veel werknemers laten gevoelens opstapelen tot de bom uiteindelijk barst. Dit resulteert dan in overspannenheid of erger een burn-out.”

Mindfulness: een middel ter voorkoming van burn-out

“Mindfulness is een goede manier om een burn-out te voorkomen of hiervan te helen”, vervolgt Wilco van Wakeren. “Vaak negeren mensen de alarmbel van stressgevoelens en gaan gewoon door. Ze gaan telkens over hun grens heen, maar het houdt een keer op. Gezonde stress heb je nodig, maar ongezonde stress is iets dat je meestal jezelf aandoet. Je kunt stress ver-groten of verkleinen. Mindfulness helpt je om goed te voelen en je af te vragen: waarom maak ik de stress zo groot, of waarom verklein ik het en doe alsof er niets aan de hand is?”

 “Het zou natuurlijk fantastisch zijn als je de ademhaling kunt leren gebruiken om rustig te worden op momenten dat je onrust of werk gerelateerde spanning ervaart. Mindfulness gaat over ‘zijn met wat er is’. Als je heel hard probeert rustig te worden, word je vaak alleen maar onrustiger.” Met mindfulness breng je de aandacht naar de ademhaling zonder dat je de vervelende gevoelens van onrust probeert weg te krijgen. “Als je spanning ervaart, geef je daar dus de ruimte aan. Daarnaast richt je je op de ademhaling. Dit proces van het richten van je aandacht op de ademhaling helpt je op dat moment een stuk van de spanning los te laten. De intentie van de aandacht voor je ademhaling is dus niet om van de spanning af te komen, maar om beter contact te maken met het hier en nu. Het gevolg hier-van is dat je niet meer helemaal in beslag genomen wordt door de emotie.”

Mindfulness kan je helpen om met aandacht te doen wat je moet doen

Yoga voor bedrijf en particulier

De kern van yoga is volgens Wilco van Wakeren dat alles verandert. “Dit wordt vormgegeven in yogaposes die elkaar als in een dans opvolgen. Verbinding van beweging en ademhaling. In de les bereiden de verschillende yogahoudingen je lichaam stap voor stap voor op de belangrijkste yogahouding, de zogenoemde ‘peakpose’. De soepele overgangen tussen de verschillende houdingen bij yoga vergroten fysieke kracht, uit-houdingsvermogen en flexibiliteit. Tegelijkertijd ontstaat dankzij de flow tussen de verschillende yogaposes, meditatie in beweging.”

Meer aandacht op de werkvloer

Een menselijke valkuil is vdat je, onbewust, veel energie geeft aan de dingen die je juist geen energie aan kunt geven. “We zijn met onze gedachten elders, dan bij de taak die we uitvoeren. Mindfulness brengt je dan weer terug naar het huidige moment.”

Neem gerust contact op