Menu

Disclaimer

Disclaimer voor Mindfulness Centrum Heuvelrug  

Algemeen

W. (Wilco) van Wakeren (Kamer van Koophandel 83285563), hierna te noemen Mindfulness trainer en coach, verleent u hierbij toegang tot mindfulnesscentrumheuvelrug (de website) en publiceert hier teksten, afbeeldingen en andere materialen die door MCH Training & Coaching B.V. en Wilco van Wakeren zijn aangeleverd. Mindfulness Centrum Heuvelrug (handelsnaam en website naam) en Wilco van Wakeren behoudt zich daarbij het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover aan u mededeling te hoeven doen.

De informatie op de website is bedoeld als vrijblijvend en niet als een concreet aanbod om een overeenkomst te sluiten. Overeenkomsten worden alleen gesloten door aanvaarding van een als zodanig aangeduide offerte van Mindfulness Centrum Heuvelrug en Wilco van Wakeren.

Beperkte aansprakelijkheid

De op de website aangeboden materialen worden aangeboden zonder enige vorm van garantie of aanspraak op juistheid. Deze materialen kunnen op elk moment wijzigen zonder voorafgaande mededeling van Mindfulness Centrum Heuvelrug en Wilco van Wakeren.

Prijzen

In het bijzonder zijn alle prijzen op de website onder voorbehoud van type- en programmeerfouten. Voor de gevolgen van dergelijke fouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Geen overeenkomst komt tot stand op basis van dergelijke fouten.

Auteursrechten

Alle rechten van intellectuele eigendom betreffende deze materialen liggen bij MCH Training & Coaching B.V. en Wilco van Wakeren. Kopiëren, verspreiden en elk ander gebruik van deze materialen is niet toegestaan zonder schriftelijke toestemming van Mindfulness Centrum Heuvelrug en Wilco van Wakeren. Behoudens en slechts voor zover anders bepaald in regelingen van dwingend recht (zoals citaatrecht), tenzij bij specifieke materialen anders aangegeven is