Menu

Kostenvergoeding Mindfulness MBSR training

Veelal kunt u voor uw investering vergoeding krijgen

Wilco van Wakeren is aangesloten bij de beroepsgroep VMBN en Categorie 1 Trainer.  U kunt hierdoor (mogelijk) een vergoeding van uw zorgverzekeraar ontvangen.

Checkt u s.v.p. bij uw zorgverzekeraar wat u vergoed kunt krijgen.

Via werkgever

Ziekteverzuim kost een bedrijf veel geld. Je werkgever heeft er dus groot belang bij om ziekteverzuim te voorkomen. De Mindfulness MBSR krijgt bij werkgevers steeds meer erkenning als betaalbaar en effectief energiemanagement programma voor medewerkers. Bijna elke organisatie heeft een opleidingsbudget, levensloopbudget en of flow-gelden per medewerker. Dit budget kun je inzetten voor een mindfulness training. Schroom dus niet om op je werk na te vragen of de training wordt vergoed. Je kunt je werkgever ook benaderen via de arbodienst, bedrijfsarts of brancheorganisatie.

Via UWV

Als je een uitkering hebt, loont het de moeite te onderzoeken of het UWV een deel van de kosten voor de mindfulness training MBSR wil voldoen. Van belang is goed te motiveren hoe een mindfulness training kan bijdragen aan het (sneller) vinden van een baan en aan het goed blijven functioneren in een baan.

Via Gemeente

Het ondersteunen van mantelzorgers is voor veel gemeenten een speerpunt nu door de bezuinigingen in de zorg veel zorgtaken op de schouders van mantelzorgers komen. Je kunt een beroep doen op WMO gelden. WMO staat voor Wet Maatschappelijke Ondersteuning. Sommige zorgverzekeraars vergoeden ook een deel van een Mindfulness MBSR training voor mantelzorgers.

Via arbodiensten ed

Werkgevers via de arbodiensten laten benaderen, via bedrijfsartsen en brancheorganisatie (bv. BOA, Arbouw) is een mogelijkheid.

Heeft u vragen? Stel ze gerust!

Ga naar contact