Menu

Metta Suta

Mogen alle wezens gelukkig en veilig zijn, mogen ze van heil vervuld zijn.

Wat voor levende wezens er ook zijn, zwak of sterk,
lang en groot, middelgroot of klein,
aanschouwd of niet aanschouwd,
dichtbij verblijvend of veraf,
geboren of nog niet geboren,
mogen alle wezens, zonder uitzondering, gelukkig van geest zijn.