WEEK 1

Anti stress training Mindfulness 2 work

Mindfulness2work week 1

  •  
  • Bewust actief bewegen 25 min
  • Yoga 25 min
  • Mindfulness (65)
  • Intentiemeditatie 5 min
  • Voorstellen 20 min
  • Rozijnmeditatie + inquiry 5 + 5 min
  • Psycho-educatie mindfulness 5 min
  • Zitmeditatie met de ademinquiry 15 + 10 min
  • Huiswerk 5 min

Huiswerk week 1

Eén keer per week bewust actief bewegen. 10 min

Eén keer per week yoga. 10 min

Dagelijks zitmeditatie met de adem.

Dagelijks routine activiteit met volle aandacht doen.

Dagelijks eerste hap van één maaltijd mindful eten.

Verantwoording

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar:

National Libary of Medicine/PubMed.