Week 4

  • Bewust actief bewegen 25 min
  • Yoga 25 min
  • Mindfulness (65)
  • Evaluatie- en intentiemeditatie 5 min
  • Huiswerk nabespreken en tussenevaluatie 20 minuten
  • Stressimaginatie en psycho-educatie stress 10 min
  • Zitmeditatie met geluiden en gedachten. 10 + 5 min inquiry
  • Loopmeditatie 15 + 10 min inqiury
  • Nieuw huiswerk 5 min

 

Huiswerk week 4

Twee keer per week bewust actief bewegen 20 min

Eén keer per week yoga 15 min

Afwisselend de ene dag een zitmeditatie met geluiden en gedachte en op de andere dag loopmeditatie.

Dagboek met stressvolle momenten bijhouden, en een ademruimte nemen voor, tijdens, of na een stressvol moment.