Contrasten en relaties van de kloktijd.

In de tijd dat ik wederom een weekje in het appartement van vrienden logeer in het zuiden van Frankrijk en voor de tweede keer het boek Kairos las van Joke J. Hermsen ging de wereld opnieuw open. Het is best even wennen om alleen op pad te zijn, je over te geven aan het alleen zijn, de eenzame momenten. Misschien juist hierdoor kwamen de begrippen tijd en tijdsbesef helder door en kon ik deze ervaren in het zijn. Voorlopig zal ik deze onderwerpen uitdiepen in zijn, bewustzijn en zingeving en zinontlening.

Het concept van tijd is een fascinerende en complexe kwestie, die door de eeuwen heen in diverse culturen en filosofische stromingen is bestudeerd. In deze blog zullen we ons een beetje verdiepen in het begrip van tijd, met een specifieke focus op de contrasten en relaties tussen kloktijd (Chronos) en dynamische tijd (Kairos), en de invloed die deze concepten hebben op ons dagelijks leven en onze perceptie van de wereld.

Inleiding tot tijdsbesef

Onze perceptie van tijd is een integraal onderdeel van het menselijk bestaan. Tijd ordent onze ervaringen en onze herinneringen, en is een fundamentele factor in hoe we ons leven leiden. Maar wat is tijd eigenlijk? En hoe beïnvloedt het ons op verschillende manieren.

MAKING CHANGE HAPPEN

header foto mindflness fot omet tekst en klaprozen

MAKING CHANGE HAPPEN

Kloktijd (Chronos)

Chronos is het Griekse woord voor de lineaire, meetbare tijd. Dit is de tijd zoals wij die kennen van klokken en kalenders. Het is een opeenvolging van momenten, systematisch en voorspelbaar. Chronos is essentieel in onze moderne samenleving voor planning, organisatie en de coördinatie van activiteiten. Het stelt ons in staat om gebeurtenissen te plannen, deadlines te halen en onze dagen in te delen.

De nadruk op Chronos is vooral duidelijk in de westerse cultuur, waar efficiëntie, productiviteit en het nakomen van afspraken hoog in het vaandel staan. Maar deze focus kan ook leiden tot een gevoel van haast en stress, omdat mensen zich constant bewust zijn van de ’tikkende klok’. Of nog erger je er aan herinnert wordt dat je uit de tijd loopt.

Dynamische tijd (Kairos)

In tegenstelling tot Chronos staat Kairos, een ander Grieks concept dat verwijst naar de ‘juiste’ of ‘gelegenheidstijd’. Kairos gaat over het grijpen van het juiste moment, het benutten van kansen wanneer ze zich voordoen. Het is minder meetbaar en meer kwalitatief van aard. Kairos is het moment van creativiteit, spontaniteit en intuïtie. Kairos is de tijd die we ervaren wanneer we helemaal opgaan in een activiteit of moment, vaak aangeduid als ‘flow‘. Tijdens deze momenten lijkt de kloktijd even niet te bestaan, en zijn we volledig in het hier en nu. Deze ervaringen zijn vaak de meest betekenisvolle en gedenkwaardige in ons leven.

De interactie tussen Chronos en Kairos

Hoewel Chronos en Kairos op het eerste gezicht tegenstrijdig lijken, zijn ze in werkelijkheid nauw met elkaar verbonden en afhankelijk van elkaar. Een goed begrip en evenwicht tussen deze twee vormen van tijd is essentieel voor een vervuld leven. Een te strikte focus op Chronos kan leiden tot een mechanisch, ongeïnspireerd bestaan, terwijl een overmatige nadruk op Kairos kan resulteren in ongestructureerdheid en onbetrouwbaarheid. Het is de kunst om een balans te vinden tussen efficiëntie en flexibiliteit, tussen planning en spontaniteit.

Tijd in literatuur en filosofie

Door de geschiedenis heen hebben filosofen en schrijvers zich gebogen over het concept van tijd. Plato en Aristoteles discussieerden al over de aard van tijd, en in de moderne tijd hebben oa filosofen zoals Heidegger, Arendt en Bergson de complexiteit van tijd verder uitgediept. In de literatuur zien we reflecties op tijd in werken van auteurs als Marcel Proust, wiens ‘Op zoek naar de verloren tijd’ een diepgaande verkenning is van herinnering en tijd. In de moderne literatuur speelt het concept van tijd vaak een cruciale rol, waarbij het wordt gebruikt om zowel het plot te structureren als om diepere thema’s en ideeën te verkennen zoals bij Tomas Mann in de Toverberg. Of in mrs Dalloway van Virginia Woolf.

Even praktisch

Hoe kunnen we deze concepten van Chronos en Kairos toepassen in ons dagelijks leven? Het is belangrijk om bewust te zijn van onze benadering van tijd. Kunnen we, kan jij, proberen om ruimte te maken voor een Kairos-moment? Voordat je het weet glipt het uit je handen en door de vingers, want je hand glijd voordat je het beseft over de kale kop van Kairos heen. Pak zijn haarlok niet te snel, maar wacht ook niet te lang. Ervaar het juiste moment.