Mindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale.

BoekomslagMindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale. kleur cober is groen met verticale oramje rand en witte letters
Logo van ons bedrijf. MCH. Wat betekent Making Change Happen.

In de vernieuwde uitgave van het invloedrijke boek over mindfulness en cognitieve therapie bij depressie, brengen Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale een verrijkte en diepgaande blik op de toepassing van op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT). Deze tweede editie, een opvolger van hun baanbrekende werk ‘Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie’, markeert een significante vooruitgang in de behandeling van depressie en andere psychische aandoeningen.

De auteurs, vooraanstaande experts op het gebied van MBCT, hebben de inhoud van het boek grondig herzien en uitgebreid met de nieuwste wetenschappelijke en klinische inzichten. Dit omvat een gedetailleerde uiteenzetting van het achtweekse MBCT-programma, verrijkt met nieuwe elementen zoals zelfcompassie, het belang van het inleidende gesprek, de groepsbespreking achteraf, en de praktijk van een mindfulnessmeditatiedag. Bovendien introduceren ze de ‘drie minuten ademruimte’-techniek, een innovatieve benadering die snel en effectief kan worden ingezet. Een belangrijk aspect van deze editie is de inclusie van recente onderzoeksresultaten die de effectiviteit van MBCT onderstrepen, niet alleen bij depressie maar ook bij een reeks andere psychische en lichamelijke problemen. Deze studies bieden een diepgaand inzicht in de werkingsmechanismen van MBCT, waardoor professionals in de gezondheidszorg beter uitgerust zijn om deze therapievorm effectief toe te passen.

Het boek is ook een praktische bron voor zowel professionals als cliënten. Het bevat veertig handouts en elf geleide meditaties, waarvan de tekst- en audiobestanden gratis te downloaden zijn. Deze materialen zijn ontworpen om de theorie in praktijk te brengen, waardoor zowel therapeuten als cliënten de principes van MBCT direct kunnen toepassen. Deze tweede editie van het standaardwerk van Segal, Williams en Teasdale is daarmee een onmisbare bron voor iedereen die betrokken is bij de behandeling van depressie en andere gerelateerde aandoeningen. Het biedt een uitgebreid, up-to-date overzicht van MBCT, verrijkt met praktische tools en inzichten die essentieel zijn voor zowel de beginnende als de ervaren beoefenaar.