< Alle onderwerpen
Afdrukken

Dit artikel is bedoeld voor de lezers die geïnteresseerd zijn in het verbeteren van hun gezondheid en welzijn door de praktijk van bewustzijn en meditatie. De technieken en voordelen die hier zijn beschreven, maken deel uit van de educatieve inhoud van MCH training & Coaching.

BoekomslagMindfulness en cognitieve therapie bij depressie. Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale. kleur cober is groen met verticale oramje rand en witte letters
Logo van ons bedrijf. MCH. Wat betekent Making Change Happen.

Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie

In de herziene versie van hun invloedrijke boek over mindfulness en cognitieve therapie, brengen Zindel Segal, Mark Williams en John Teasdale een verfijnde en uitgebreide benadering van op mindfulness gebaseerde cognitieve therapie (MBCT) voor de behandeling van depressie. Deze vernieuwde editie bouwt voort op hun revolutionaire werk ‘Aandachtgerichte cognitieve therapie bij depressie’, en markeert een belangrijke evolutie in de aanpak van depressie en aanverwante psychische stoornissen.

Toonaangevend op het gebied van MBCT

Deze toonaangevende auteurs op het gebied van MBCT hebben de inhoud van hun boek aanzienlijk bijgewerkt, door nieuwe wetenschappelijke en klinische ontdekkingen te integreren. Dit omvat een uitgebreide beschrijving van het achtweekse MBCT-programma, aangevuld met innovatieve elementen zoals zelfcompassie, het belang van het intakegesprek, groepsdiscussies en de praktijk van een mindfulness meditatiedag. Een nieuwe toevoeging is de ‘drie minuten ademruimte’-techniek, een snelle en effectieve methode voor stressverlichting. Deze editie belicht ook recente onderzoeksbevindingen die de doeltreffendheid van MBCT bevestigen bij de behandeling van zowel psychische als fysieke aandoeningen, wat de therapie verder valideert en professionals in de gezondheidszorg meer inzicht geeft in de toepassing ervan.

Een waardevolle bron voor professionals

Het boek is tevens een waardevolle bron voor professionals en cliënten, met veertig handouts en elf geleide meditaties, waarvan de tekst- en audiobestanden kosteloos beschikbaar zijn. Deze middelen maken het mogelijk de theorie toe te passen in de praktijk, waardoor zowel therapeuten als cliënten de principes van MBCT direct kunnen integreren in hun benadering. Deze tweede editie is essentieel voor iedereen die betrokken is bij de behandeling van depressie en gerelateerde aandoeningen, en biedt een actueel, uitgebreid overzicht van MBCT, verrijkt met praktische hulpmiddelen en inzichten die onmisbaar zijn voor zowel beginners als ervaren beoefenaars.

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar de de volgende website van

Inhoudsopgave