< Alle onderwerpen
Afdrukken

Week 5 MBSR Mindfulness Cursus

Stressreactie of stressrespons

Samenvatting van week 5

In week 5 van de MBSR mindfulness cursus ligt de focus op acceptatie, stressreactie en bewuste respons. Deelnemers leren hoe ze met aandacht en zonder oordeel kunnen omgaan met hun gevoelens en emoties. Ze verdiepen hun inzicht in geconditioneerde reacties en hoe ze hier bewust op kunnen reageren. Het gedicht “De herberg” van Rumi dient als een metafoor voor het accepteren van alle ervaringen die in ons leven opkomen. De thuisbeoefening omvat onder andere meditatieoefeningen, ademruimte en aandacht voor communicatie. Het werkboek biedt ruimte voor persoonlijke aantekeningen, waarin deelnemers kunnen reflecteren op hun voortgang tijdens de cursus.

Indien je meer overzicht en globale inhoud wilt ontdekken lees dan gerust onderstaande informatie

Acceptatie als pijler van mindfulness in week 5

In week 5 van de MBSR mindfulness cursus ligt de focus op het thema ‘Acceptatie’. Het doel is om los te komen van vooronderstellingen, het verleden en verwachtingen van het heden en de toekomst, zodat we de dingen kunnen zien zoals ze werkelijk zijn.

Het belang van acceptatie en toelaten

Acceptatie is belangrijk omdat het tegenovergestelde ervan, niet bereid zijn te accepteren, riskant is. Een weloverwogen accepterende houding tegenover ongewenste ervaringen stelt ons in staat open te staan voor het idee dat het slechts om voorbijgaande gedachten of stemmingen gaat. Acceptatie helpt ook de ketting van geconditioneerde, oude ingesleten reacties te verbreken.

Stoppen met proberen ervaringen anders te maken

De makkelijkste manier om te accepteren wat er is, is te stoppen met proberen ervaringen anders te maken. Acceptatie betekent ruimte toestaan voor wat er gebeurt, in plaats van te proberen een andere staat te creëren. Door acceptatie komen we tot rust in het bewustzijn van wat er nu is.

Helder zien wat nu nodig is

Acceptatie is geen passieve overgave. We staan onszelf toe volledig bewust te worden van de ervaringen op dat moment om vervolgens op een adequate manier te antwoorden op de situatie. Het laten varen van verzet kan ruimte creëren om helder te zien wat er nu nodig is om te doen of juist niet te doen.

Het verzachten van de geest in twee stappen

Het verzachten van de geest tijdens een meditatie gaat in twee stappen:

1) aandachtig bewust worden van wat het meest dominant is en

2) waarnemen hoe je je verhoudt tot wat zich voordoet.

Laat het zijn zoals het is

De gemakkelijkste manier om te ontspannen is niet te proberen de dingen anders te maken dan ze zijn. Laat het zijn zoals het is, want alles komt en gaat vanzelf.

Acceptatie en vrijheid moeilijke maar wezenlijke les

Om alles te kunnen laten zijn zoals het is, moeten we een moeilijke maar wezenlijke les leren: het cultiveren van prettige gevoelens en het vermijden van onprettige gevoelens is niet het doel van mindfulness. Het doel van mindfulness is vrijheid.

Bevrijding door je open te stellen

Soms kan zich tijdens de meditatiebeoefening energie ophopen. Dergelijke ervaringen duiden op onbevredigende aspecten van ons leven en maken ook deel uit van de meditatie. Zonder deze ervaringen is bevrijding niet mogelijk.

Gevoelens en emoties

Er zijn verschillende soorten emoties: pre-emoties, basis-emoties en cognitieve emoties. Belangrijke inzichten over gevoelens en emoties zijn onder andere dat ze horen bij het leven, dat we ze niet precies kunnen controleren

De herberg – Een reflectie van Rumi

In week 5 van de cursus bevat een gedicht van de 13e-eeuwse Perzische soefimeester Mohamed Jalal ad-Din Rumi, “De herberg”. Het gedicht dient als een metafoor voor het verwelkomen van alle gevoelens en emoties die in ons leven opkomen, zonder oordeel. Het leert ons dat het accepteren van deze gasten, hoe uitdagend ze ook zijn, kan leiden tot nieuwe inzichten en groei.

Thuisbeoefening van week 5 van de Mindfulness cursus

Lees week 5 in het werkboek.

Formele beoefening

Oefen afwisselend zitten in aandacht, liggende bewegingsoefeningen en bodyscan.

Informeel

Kies een nieuwe routine bezigheid om met extra aandacht te doen:

Routine activiteit

Neem door de dag heen de ruimte om één of meerdere keren de drie minuten ademruimte/pauze te doen. Heb aandacht voor de wijze waarop je regeert in moeilijke momenten en verken bij jezelf alternatieven om met meer opmerkzaamheid, ruimte en creativiteit te reageren.

Vul het logboek moeilijke communicatie in.

Een gebeurtenis per dag. Gebruik deze oefening als mogelijkheid om je bewust te worden.

Ruimte voor persoonlijke aantekeningen

Tot slot is er ruimte voor persoonlijke aantekeningen, waarin deelnemers hun gedachten, gevoelens en ervaringen kunnen opschrijven en reflecteren op hun voortgang tijdens de cursus.

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar de de volgende website van

 

 

“Moge alle levende wezens veilig en gelukkig zijn!”
Inhoudsopgave