Waar kunnen we je mee helpen?
< Alle onderwerpen
Afdrukken

De ademhaling

Verbinding met ons lichaam

In de ademtraining maken we contact met onze ademhaling

De verbinden deze bewust met ons lichaam. We merken hoe ademhaling onze stemming en gedachtes kan beïnvloeden. En, hoe we zelfs de beweging van ons lijf kunnen veranderen.

Ademen gaat vanzelf

Ademen is leven. Je zou ademhaling kunnen zien als een rode draad of een ketting, die alle gebeurtenissen in je leven met elkaar verbindt: vanaf de geboorte tot de dood. Ademhaling is er altijd, is er altijd geweest, elk moment. Ze gaat van zelf.

Een anker voor stabiliteit    

De manier van ademhalen verandert bij elke stemming. Kort en oppervlakkig als we gespannen en boos zijn. Sneller als we opgewonden zijn. Voluit als we gelukkig zijn. Bijna verdwenen als we bang zijn. We kunnen de ademhaling daarom gebruiken als een anker voor stabiliteit in ons lichaam en ons denken. Dit lukt als we er welbewust en weloverwogen voor kiezen om ons van onze ademhaling bewust te zijn. Dit kan op elk moment van de dag, en in elke situatie waarin je je bevindt.

Bewustzijn van de ademhaling

Meestal merken we de ademhaling niet op. We denken er ook niet aan. Ze is er gewoon. Bij bewustzijn van de adem sturen en controleren we de ademhaling niet. We volgen gewoon de pulserende beweging van het lichaam dat in- en uitademt, en maken hier contact mee. We gaan haar leren kennen als een vriendelijke aanwezigheid. Je hoeft haar alleen maar waar te nemen, naar haar te kijken, en op een belangstellende, ontspannende manier te voelen.

Bewust ademen

Door te oefenen worden we ons bewust van onze ademhaling. Dat maakt het mogelijk om ademhaling gericht in te zetten. Bijvoorbeeld om gespannen spieren te ontspannen of ons te concentreren op iets wat onze aandacht vraagt. Ademhaling kan ons ook helpen om beter om te gaan met pijn, boosheid of stresssituaties in het dagelijks leven.

Duizeligheid of vermoeidheid

We gaan er vanuit dat de je ademhaling goed zoals die is. Je hoeft dus nooit te forceren. Veranderingen komen vanzelf, als je lichaam, door de aandachtsoefeningen, hieraan toe is. Word je tijdens de oefeningen duizelig of vermoeid, dan is dat een teken dat je je forceert. Neig je tot hyperventileren? Besteed dan alleen aandacht aan je uitademing.

Inhoudsopgave