< Alle onderwerpen
Afdrukken
plaatje van stoplichten

De kracht van Greenzone communicatie

Mindfulness in actie voor effectievere gesprekken

Greenzone communicatie is een krachtige en effectieve manier om mindfulness toe te passen in onze dagelijkse gesprekken en relaties. Het is een benadering die zich richt op het creëren van een veilige, open en empathische ruimte voor communicatie. Communicatie waarin zowel spreker als luisteraar zich gehoord en gewaardeerd voelen. In dit artikel duiken we in de concepten, technieken en voordelen van Greenzone communicatie. Tevens bieden we waardevolle inzichten voor het toepassen van deze benadering in jouw leven. En natuurlijk voor je eigen mindfulnesss-beoefening.

Green zone communicatie; wat is het?

Greenzone communicatie is een concept ontwikkeld door Susan Chapman, een psychotherapeut en mindfulness-trainer. Het idee achter deze benadering is om een veilige, empathische en niet-oordelende omgeving te creëren waarin mensen open en eerlijk met elkaar kunnen communiceren. Greenzone communicatie is gebaseerd op de principes van geweldloze communicatie, ontwikkeld door Marshall Rosenberg, en is geworteld in de mindfulnesspraktijk.

De drie zones van communicatie

Greenzone communicatie onderscheidt drie verschillende zones waarin communicatie kan plaatsvinden:

 • de Groene zone (GreenZone)
 • de Oranje zone (Amber Zone)
 • de Rode zone (Red Zone)

Groene zone: Dit is de zone waarin open, eerlijke en empathische communicatie plaatsvindt. Het is een ruimte waarin mensen zich veilig voelen om hun gevoelens en behoeften te uiten zonder angst voor afwijzing of veroordeling. In de Greenzone is er een sterke focus op het luisteren naar de ander en het tonen van begrip en medeleven.

Oranjezone is een tussenliggende zone waarin communicatie niet volledig open en eerlijk is, maar ook niet agressief of oordelend. In deze zone zijn mensen vaak onzeker over hun gevoelens en behoeften en kunnen ze moeite hebben om zichzelf uit te drukken op een effectieve en empathische manier.

Rode zone: In de Redzone wordt communicatie gekenmerkt door agressie, oordelen, beschuldigingen en verwijten. Dit is een onveilige ruimte waarin mensen vaak in conflict komen en hun emoties niet op een gezonde manier kunnen uiten.

Basisprincipes van de Greenzone communicatie

Greenzone communicatie is gebaseerd op een aantal kernprincipes die de basis vormen voor effectieve en empathische communicatie:

Mindfulness
Het beoefenen van mindfulness is de basis voor Greenzone communicatie. Door bewust te zijn van onze gedachten, gevoelens en lichamelijke sensaties tijdens een gesprek, kunnen we beter afstemmen op onszelf en de ander.

Emphatie
Empathie is het vermogen om je in te leven in de ervaringen, gevoelens en behoefte van de ander. In Greenzone communicatie is empathie essentieel om een veilige en ondersteunende omgeving voor communicatie te creëren.

Niet-oordelende houding
Door een niet-oordelende houding aan te nemen, kunnen we openstaan voor de ervaringen en perspectieven van anderen zonder hen te veroordelen of af te wijzen. Dit stelt ons in staat om effectiever te communiceren en verbinding te maken met anderen.

Assertiviteit
Assertiviteit betekent op een respectvolle en eerlijke manier opkomen voor onze eigen behoeften en grenzen, zonder agressief of passief te zijn. In Greenzone communicatie is assertiviteit belangrijk om een evenwicht te vinden tussen onze eigen behoeften en die van anderen.

Actief luisteren
Actief luisteren houdt in dat we volledige aandacht geven aan de ander, zonder afleiding of onderbreking. Dit stelt ons in staat om echt te begrijpen wat de ander probeert te communiceren en een diepere verbinding te creëren.

Technieken voor het toepassen van Greenzone communicatie

Er zijn verschillende technieken die kunnen helpen bij het toepassen van Greenzone communicatie in onze dagelijkse gesprekken en relaties:

 • Regelmatig mediteren en mindfulness-oefeningen doen. Dit kan ons helpen om meer bewustzijn en aanwezigheid te ontwikkelen in onze communicatie.
 • Door “ik”-boodschappen te gebruiken in plaats van beschuldigende “jij”-boodschappen. Hierdoor kunnen we onze gevoelens en behoeften op een niet-oordelende manier uitdrukken.
 • Tijdens een gesprek kunnen we de gevoelens en behoeften van de ander reflecteren en valideren om te laten zien dat we echt luisteren en begrip tonen.
 • Open vragen stellen kan helpen om meer inzicht te krijgen in de ervaringen en perspectieven van de ander en om een dieper gesprek te bevorderen.

Het toepassen van Greenzone communicatie vergt geduld en tolerantie, zowel voor onszelf als voor anderen. Door te oefenen en ons bewust te zijn van onze communicatie, kunnen we geleidelijk aan beter worden in het toepassen van deze principes.

Voordelen van Greenzone

Het toepassen van Greenzone communicatie kan leiden tot verschillende voordelen op zowel persoonlijk als interpersoonlijk vlak:

 • Betere relaties: oor open en empathische communicatie kunnen we diepere en meer bevredigende relaties opbouwen met de mensen om ons heen.
 • Effectievere communicatie: Greenzone communicatie helpt ons om onze gevoelens en behoeften op een duidelijke en respectvolle manier uit te drukken, waardoor misverstanden en conflicten kunnen worden verminderd.
 • Emotionele intelligentie: Het beoefenen van Greenzone communicatie helpt bij het ontwikkelen van emotionele intelligentie, het vermogen om onze eigen emoties en die van anderen te begrijpen en te beheren.
 • Conflictresolutie: Greenzone communicatie biedt een effectieve benadering voor het oplossen van conflicten door middel van empathie, begrip en samenwerking.
 • Persoonlijke groei: oor ons bewust te worden van onze communicatiepatronen en deze te verbeteren, kunnen we groeien en ons ontwikkelen op persoonlijk vlak.

Greenzone communicatie is een krachtig hulpmiddel om mindfulness te integreren in onze dagelijkse gesprekken en relaties. Door de principes en technieken van Greenzone communicatie te begrijpen en toe te passen, kunnen we effectiever en empathischer communiceren en uiteindelijk betere relaties opbouwen met de mensen om ons heen.

Week 6 van de mindfulness cursus

In de mindfulness 8 weekse-cursus wordt in WEEK 6 aan het thema communicatie uitgebreid aandacht aan besteed.

Boekentips

Susan Gillis Chapman – “Mindful Communiceren: Een gids voor helderheid en empathie in je gesprekken” (Nederlandse vertaling van “The Five Keys to Mindful Communication”)

Marshall B. Rosenberg – “Geweldloze Communicatie: Ontwapenend, Doeltreffend, en Verbindend”

Thich Nhat Hanh – “De Kunst van Communicatie: Hoe we effectief kunnen communiceren en betere relaties opbouwen”

Frits Koster & Erik van den Brink – “Compassie in je leven: Mindfulness verdiepen met heartfulness”

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar de de volgende website van MedPub

Bezoek ook onze blogpagina

 

“Moge alle levende wezens veilig en gelukkig zijn!”
Inhoudsopgave