< Alle onderwerpen
Afdrukken
header foto 2 apen die knuffelen.Oxytocine, Oestrogeen en Tend & Befriend

Oxytocine, Oestrogeen en Tend & Befriend een overzicht

In dit kennisbankartikel zullen we de invloed van oxytocine, oestrogeen en het tend & befriend mechanisme op sociaal gedrag en stressrespons onderzoeken. Deze hormonen en gedragingen spelen een cruciale rol in het reguleren van menselijke interacties en stressbestendigheid. Het begrijpen van hun effecten kan bijdragen aan een beter inzicht in het menselijk gedrag en mentale gezondheid. Oxytocine, oestrogeen en tend & befriend zijn belangrijke factoren in de regulatie van sociaal gedrag en stressrespons. Dit artikel in de kennisbank zal deze onderwerpen in detail bespreken, met als doel een beter inzicht te bieden in de complexe interacties tussen hormonen, gedrag en mentale gezondheid. Let wel dit is een artikel om mindfulness, stress en stressrespons beter te duiden. Tevens is dit artikel gerelateerd aan week 5 van de 8-weekse mindfulness cursus

Oxytocine algemene informatie

Oxytocine is een neuropeptide dat zowel als hormoon als neurotransmitter fungeert. Het wordt geproduceerd in de hypothalamus en afgegeven door de hypofyse. Oxytocine speelt een cruciale rol in sociale binding, liefde, vertrouwen en stressrespons.

Sociaal gedrag en oxytocine

Het  wordt ook wel het ‘knuffelhormoon’ genoemd vanwege zijn invloed op sociale binding en empathie. Het speelt een belangrijke rol bij moeder-kind binding, romantische relaties en vriendschappen. Oxytocine bevordert ook prosociaal gedrag en vertrouwen tussen individuen.

Oxytocine en stressrespons

Oxytocine helpt bij het reguleren van de stressrespons door het verminderen van de productie van cortisol, het primaire stresshormoon. Het bevordert ook gevoelens van ontspanning en welzijn, wat kan bijdragen aan een betere stressbestendigheid.

Toepassingen

Oxytocine wordt onderzocht voor de behandeling van verschillende psychische aandoeningen, zoals autisme, sociale angststoornis en depressie. Hoewel het onderzoek nog in de beginfase is, suggereren sommige studies dat oxytocine-supplementatie gunstige effecten kan hebben op sociaal gedrag en mentale gezondheid. Oestrogeen wordt vaak gebruikt in hormoonvervangende therapie om symptomen van de menopauze te behandelen. Er is ook onderzoek gaande naar de potentiële therapeutische effecten van oestrogeen op stemmingsstoornissen, zoals depressie, en neurodegeneratieve aandoeningen, zoals de ziekte van Alzheimer.

Oestrogeen een scala aan functies

Oestrogeen is een geslachtshormoon dat voornamelijk wordt geproduceerd in de eierstokken bij vrouwen en in kleinere hoeveelheden in de testikels bij mannen. Oestrogeen heeft een breed scala aan functies, waaronder het reguleren van de menstruatiecyclus, het beïnvloeden van lichaamsvetverdeling en het bevorderen van botdichtheid. Het speelt ook een rol in de regulatie van sociaal gedrag en stressrespons.

Sociaal gedrag en oestrogeen

Oestrogeen heeft invloed op sociaal gedrag, met name bij vrouwen. Het kan prosociaal gedrag en empathie bevorderen en is in verband gebracht met een hogere sociale gevoeligheid. Fluctuaties in oestrogeenniveaus gedurende de menstruatiecyclus kunnen ook invloed hebben op stemming en gedrag.

Oestrogeen en stressrespons

Oestrogeen helpt de stressrespons te moduleren door het beïnvloeden van de afgifte van cortisol. Het heeft ook een synergetisch effect met oxytocine, wat betekent dat de aanwezigheid van oestrogeen de effecten van oxytocine kan versterken.

Tend & Befriend

Tend & befriend is een gedragsrespons op stress die wordt gekenmerkt door verzorgend gedrag (tend) en het zoeken naar sociale steun (befriend). Dit mechanisme is voorgesteld als een alternatief voor de traditionele fight-or-flight respons, met name bij vrouwen.

 Fight or Flight versus Tend & Befriend

Terwijl de fight-or-flight respons gericht is op het aanpakken van stress door middel van agressie of vlucht. Richt de Tend & Befriend respons zich op het verminderen van stress door zorgzaam gedrag en het versterken van sociale netwerken. Beide responsen kunnen helpen bij het omgaan met stressvolle situaties, maar de tend & befriend respons kan leiden tot minder schadelijke gevolgen op de lange termijn.

Rol van oxytocine en oestrogeen in Tend & Befriend

Oestrogeen en ocytocine spelen een cruciale rol in het Tend & Befriend mechanisme. Deze hormonen bevorderen zowel verzorgend gedrag als sociale binding, wat leidt tot een verhoogde sociale steun en stressbestendigheid.

Gevolgen voor mentale gezondheid

Het Tend & Befriend mechanisme kan een positieve invloed hebben op de mentale gezondheid door het bevorderen van sociale steun en het verminderen van stress. Mensen die effectief gebruikmaken van Tend & Befriend strategieën kunnen een betere stressbestendigheid en een lager risico op psychische aandoeningen vertonen.

Toekomstig onderzoek en toepassingen

Er is nog veel te ontdekken over de complexe interacties tussen oxytocine, oestrogeen en het tend & befriend mechanisme. Toekomstig onderzoek kan zich richten op het verder ontrafelen van de onderliggende biologische processen. Maar ook het identificeren van individuele verschillen in responsen en het ontwikkelen van nieuwe therapeutische benaderingen die gebruikmaken van deze inzichten. Een beter begrip van de rol van deze hormonen en gedragingen bij het reguleren van sociaal gedrag en stressrespons kan leiden tot nieuwe behandelingen voor psychische aandoeningen. En bovendien het verbeteren van de algehele mentale gezondheid.

Samenvatting van bevindingen

Oxytocine, oestrogeen en het tend & befriend mechanisme spelen een belangrijke rol in de regulatie van sociaal gedrag en stressrespons. Deze hormonen en gedragingen zijn nauw met elkaar verbonden en beïnvloeden elkaar op verschillende manieren. Oxytocine en oestrogeen bevorderen prosociaal gedrag, empathie en sociale binding, terwijl het tend & befriend mechanisme helpt bij het omgaan met stress door het versterken van sociale netwerken en verzorgend gedrag.

Boeken tips

Houd er rekening mee dat recente bronnen in het Nederlands en Duits met betrekking tot oxytocine, oestrogeen en het tend & befriend mechanisme beperkt kunnen zijn. Wetenschappelijk onderzoek wordt vaak in het Engels gepubliceerd, waardoor de beschikbaarheid van bronnen in andere talen beperkter kan zijn, vooral voor zeer recente publicaties. Wat ik zelf een lezenswaardig boek vind is het emotionele DNA van Piere Capel. Pierre Capel is een Nederlandse wetenschapper die zich bezighoudt met onderzoek naar de invloed van emoties op DNA en het immuunsysteem. Hoewel zijn werk niet specifiek gericht is op oxytocine, heeft hij wel gesproken over de impact van emoties op fysiologische processen. Hier is een boek geschreven door Pierre Capel dat gerelateerd is aan emotioneel DNA.

Capel, P. (2014). Het emotionele DNA: Gevoelens besturen je leven. Uitgeverij AnkhHermes.

Carter, C. S. (2014). The oxytocin factor: Tapping the hormone of calm, love, and healing. Pinter & Martin Ltd. Dit boek bespreekt de rol van oxytocine in het bevorderen van rust, liefde en genezing, en biedt inzicht in hoe oxytocine de stressrespons kan moduleren.

Olff, M. (2016). Oxytocine: De biologie van verbondenheid. Uitgeverij Lucht. In dit boek wordt de biologie van verbondenheid en de rol van oxytocine in sociale relaties, empathie en welzijn onderzocht.

Young, L. J., & Alexander, B. K. (2012). The chemistry between us: Love, sex, and the science of attraction. Dit boek onderzoekt de neurochemische en hormonale basis van liefde, seks en aantrekkingskracht, met inbegrip van de rollen van oxytocine en oestrogeen.

Taylor, S. E. (2006). Tend and befriend: Biobehavioral bases of affiliation under stress. In C. S. Carter, L. Ahnert, K. E. Grossmann, S. B. Hrdy, M. E. Lamb, S. W. Porges, & N. Sachser (Eds.), Attachment and bonding: A new synthesis (pp. 119-137). MIT Press. Dit boekhoofdstuk bespreekt de biobehaviorale basis van het tend & befriend mechanisme en biedt inzicht in de rol van oxytocine en oestrogeen bij het moduleren van de stressrespons.

Moberg, K. U., & Prime, D. K. (2013). Oxytocin in maternal, sexual, and social behaviors. New York Academy of Sciences. Dit boek bespreekt de rol van oxytocine bij verschillende gedragingen, waaronder moederlijk gedrag, seksueel gedrag en sociale interacties.

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar de de volgende website National Libary of Medicine/PubMed.

Bezoek ook onze blogpagina

 

“Moge alle levende wezens veilig en gelukkig zijn!”

Inhoudsopgave