Stressfactoren constructen van onze eigen psyche.

Onze samenleving is geëvolueerd naar een realiteit waarin stressfactoren niet langer alleen maar overlevingsmechanismen zijn, maar ook constructen van onze eigen psyche. “De mens is als enige slim genoeg om stressoren te hebben uitgevonden, die niet echt stressoren zijn, en de enige die dwaas genoeg zijn om deze stressoren vaak genoeg ons leven te laten domineren”. Deze uitspraak onthult een paradoxale realiteit van het menselijk bestaan.

Vanuit een psychologisch perspectief weerspiegelt deze zin onze unieke cognitieve capaciteit om abstract te denken en te anticiperen op toekomstige gebeurtenissen, wat een bron van stress kan zijn die in de natuur niet bestaat. Deze zelfopgelegde stressoren, zoals deadlines, sociale verwachtingen en zelfs onze digitale voetafdruk, kunnen ons dagelijks leven beïnvloeden, vaak zonder dat we ons bewust zijn van hun diepgaande impact.

MAKING CHANGE HAPPEN

header foto mindflness fot omet tekst en klaprozen

MAKING CHANGE HAPPEN

Deze mentale belasting kan leiden tot een verhoogd risico op gezondheidsproblemen, zoals hartziekten en depressie. Het wordt dus essentieel om effectieve strategieën te ontwikkelen om met deze unieke menselijke uitdagingen om te gaan. Mindfulness, tijdmanagement en het stellen van gezonde grenzen zijn enkele technieken die ons kunnen helpen de controle terug te krijgen. Tot slot, de herkenning van deze ‘moderne’ stressoren en het ontwikkelen van strategieën om ze te beheersen, is van cruciaal belang voor ons fysieke en emotionele welzijn. Het is aan ons om de instrumenten die ons ter beschikking staan te gebruiken en om balans en evenwicht te vinden dat ons niet alleen toelaat te overleven, maar ook om te gedijen.

Voor verdere verdieping in dit onderwerp raad ik de volgende lectuur aan: ‘Why Zebras Don’t Get Ulcers’ van Robert M. Sapolsky en ‘The Paradox of Choice’ van Barry Schwartz, die beide een fascinerend inzicht bieden in de menselijke geest en de zelfgecreëerde stress die daarmee gepaard gaat.