< Alle onderwerpen
Afdrukken

Lesvolgorde curriculum uit Radboud Centrum voor Mindfulness.

Sessie 1

5 min. Begroeting, naambordjes schrijven, introductie van de trainer
5 min. Aankomstmeditatie
20 min. Intro op de training en grondregels
35 min. Deelnemers stellen zich voor – intentiemeditatie + nabespreking
25 min. Rozijnoefening
45 min. Bodyscan + korte nabespreking
10 min. Uitdelen materiaal. Huiswerk komende week

Sessie 2

1 min. Begroeting
15 min. Raam Kijk oefening en terugkoppeling
50 min. Bodyscan (40 min) en nabespreking huidige ervaring in drietallen (10 min)
35 min. lnquiry bodyscan nu, nabespreken overig huiswerk waaronder de 9 punten
20 min. Oefening ‘Je loopt door de straat … ‘
15 min. Zitten in aandacht gericht op adem
10 min. Afsluiting + Huiswerk komende week

Sessie 3

1 min. Begroeting
20 min. Zitten in aandacht: aandacht op de adem, lichaamssensaties en geluid
40 min. Liggende bewegingsoefeningen
30 min. Inquiry en huiswerkbespreking
15 min. Lopen in aandacht
15 min. Korte zitoefening met daarin een reflectie op l prettige gebeurtenis.
Wat voelde je? Wat dacht je? Wat waren je lichamelijke sensaties?
10 min. Delen in tweetallen,
20 min. Plenaire nabespreking van logboek prettige gebeurtenissen. Driehoek van gewaarzijn op het bord
I0 min. Introductie drie minuten adempauze
Huiswerk komende week

Sessie 4

1 min. Begroeting
30 min. Zitten in aandacht: in zijn geheel
30 min. Inquiry n.a.v. zitoefening en huiswerkbespreking (bodyscan en bewegingsoefeningen) 30 min. Staande bewegingsoefeningen
25 min. Korte zitoefening met daarin een reflectie op 1 onprettige gebeurtenis. Wat voelde je, wat dacht je, wat waren je lichamelijke sensaties? Delen in twee- of drietallen, Wat maakte deze onplezierige ervaring onplezierig?
25 min. Nabespreken ‘logboek onprettige gebeurtenissen’. Plenair bespreken
Driehoek lichamelijke sensaties / gedachten / emoties / gedrag bij stress
Verband leggen met eigen patronen/standaardreacties (vermijden/onderdrukken/piekeren etc.) Eindigen met gedicht de herberg.
l0 min. Drie minuten ademruimte
Huiswerk komende week

Sessie 5

15 min. Begroeting. Geleide zit oefening waarbij de vraag gesteld wordt halverwege deze training: hoe gaat het tot nu toe? Hoe je verder gaat met je commitment.
35 min. Zitten in aandacht: gehele versie
20 min. Inquiry van de oefening. Daarna deze koppelen aan het thuis oefenen.
20 min. Staande of liggende bewegingsoefeningen
5 min. Korte zitoefening met daarin een reflectie op een stressvolle gebeurtenis. Wat voelde je, wat dacht je, wat waren je lichamelijke sensaties? Wat was je reactie?
25 min. Delen in twee- of drietallen: wat ervaar jij als stressvol. Standaardreacties om met stress om te gaan, welke patronen kom je tegen? Reactie naar response.
20 min. – Plenaire-nabespreking-met aandacht voor reactie vs:-respons
l0. min. Drie minuten ademruimte
Huiswerk komende week + informatie over de stiltedag geven

Sessie 6

5 min. Begroeting, informatie geven over de stiltedag
25 min. Staande bewegingsoefeningen
30 min. Zitten in aandacht
20 min. lnquiry gericht op voorafgaande oefeningen en huiswerkbespreking 20 min. Communicatie oefening in tweetallen
25 min. Mindful walk
15 min. Plenaire nabespreking diverse communicatie oefeningen
10 min. Drie minuten ademruimte. Afsluiting + Huiswerk komende week

Sessie 7

I min. Begroeting
35 min. Starten met een korte staande bodyscan (3 min) door de trainer en van daaruit in tweetallen, die je bij start al gevormd hebt, ga je een aantal bewegingsoefeningen doen.
25 min. Zitten in aandacht, zonder begeleiding maar wel met startinstructie over houding, waar wil je je focus op richten tijdens de oefening, bv alleen de adem, of de hele cyclus, adem als anker.
30 min. Inquiry n.a.v. het oefenen zonder begeleiding, vandaag en de afgelopen week thuis Tevens terugblik op de stiltedag
15 min. Oefening: activiteiten die energie vragen vs activiteiten die energie geven
20 min. Reflectie hierop in tweetallen
15 min. Plenaire nabespreking
10 min. Drie minuten ademruimte
Afsluiting+ Huiswerk komende week

Sessie 8

1 min. Begroeting
35 min. Bodyscan + korte nabespreking
35 min. Zitten in aandacht
30 min. Terugblik op de training, plannen en voornemens in tweetallen bespreken. Laatste 5 min kort schriftelijk evalueren.
40 min. Plenaire evaluatie: Iedereen komt aan de beurt om iets te delen: Wat is het belangrijkste dat je hebt geleerd over jezelf? Heb je hier een symbool voor? Of een andere manier waarop je dat wil uitdrukken?
10 min. Verwijzen naar informatie in de werkmap en er een paar zaken uitlichten, bv literatuur. Eventueel drie minuten ademruimte
Stilte en gedicht voorlezen ter afsluiting

 

Zo lang je ademt ....

Moge alle levende wezens veilig en gelukkig zijn!

Inhoudsopgave