< Alle onderwerpen
Afdrukken

Introductie 8 weekse mindfulness cursus

8 weekse mindfulness cursus

In week 1 van de 8-weekse mindfulnesscursus is een belangrijke eerste stap op weg naar een bewuster en evenwichtiger leven.

Door te leren herkennen wanneer we op de automatische piloot functioneren en ons bewust te worden van onze gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen, kunnen we onszelf bevrijden van oude gewoonten en automatische reacties. Met oefeningen zoals de rozijnmeditatie en de bodyscan kunnen we onze aandacht trainen en een diepere verbinding met onszelf en het huidige moment ervaren. De overige weken van de 8-weekse mindfulnesscursus zul je je vaardigheden en begrip van mindfulness verder ontwikkelen en verdiepen.

In week 2 van de MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) cursus ligt de focus op het thema: “Hoe we de wereld en onszelf waarnemen.” Deze week draait om het ontwikkelen van geduld en het verschil tussen de doe- en zijn-stand.

Geduld is een essentieel onderdeel van mindfulness. Door onszelf de tijd en ruimte te geven om elke ervaring te ontdekken, ontwikkelen we het vermogen en de wijsheid om te begrijpen en accepteren dat dingen tijd nodig hebben om zich te ontvouwen. De doe-stand is geschikt voor praktische, technische en intellectuele taken, maar voor de emotionele of psychische problemen. Emoties kunnen alleen worden ervaren, en dit is waar de zijn-stand een rol speelt. De zijn-stand is gericht op niet-oordelen, toelaten, niet-streven, accepteren en een bredere aandacht. Bewust kiezen tussen de doe- en zijn-stand is cruciaal voor het verhogen van de effectiviteit in onze sociale rollen. Daarnaast zijn er acht basishoudingen die helpend zijn voor de mindfulness beoefening: niet oordelen, geduld, frisse blik, vertrouwen, niet streven, acceptatie, loslaten en compassie.

In week 3 van de 8 weekse mindfulness cursus (MBSR) ligt de focus op het thema ‘Thuis zijn in ons eigen lichaam’ met de pijler ‘Frisse blik’.

Dit houdt in dat deelnemers hun vermogen ontwikkelen om steeds weer opnieuw te beginnen en alles met een frisse blik te bekijken. Ademhaling speelt een cruciale rol in deze week, aangezien het helpt om in het hier en nu te zijn en een stabiel anker vormt. Aandacht voor de ademhaling helpt om emotionele problemen te voorkomen en grenzen te leren kennen. Ademhaling is een eindeloos proces dat doorgaat zolang je leeft en kan worden gebruikt als een bron van informatie over ons gevoelsleven. Bewustzijn van de ademhaling kan je ervaring veranderen en helpt je om een rechte en waardige houding aan te nemen. Door aandacht te schenken aan de ademhaling kunnen deelnemers hun gevoelsleven beter begrijpen en omgaan met emoties zoals angst, stress en onrust. Verwachtingen loslaten is een uitdaging in mindfulness, maar het is belangrijk om te beseffen dat emoties ruimte nodig hebben en zullen nemen.

In week 4 van de MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction) mindfulness cursus, verkennen we het thema ‘Wat is stress?’ en leggen we de focus op het ontwikkelen van vertrouwen als een pijler van de mindfulness beoefening.

Leraren en boeken kunnen ons de weg wijzen, maar vertrouwen helpt ons om meer op onze intuïtie te vertrouwen. Deze week richt zich op het cultiveren van dit vertrouwen. Stress en de Denkgeest: Stress kan onze denkgeest vernauwen, waardoor we vaak slechts één uitweg zien. Mindfulness helpt ons een breder perspectief te krijgen, waardoor we meer vrijheid ervaren in het omgaan met stress. Stress kan ontstaan door maatschappelijke druk, hoge eisen op het werk, relatieproblemen, tijdsdruk en deadlines, of door hevige emoties zoals angst, somberheid en boosheid. Primitieve (ook menselijke) stressreacties zijn vechten, vluchten of verstijven (fight, flight of freeze). Hoewel deze reacties geschikt zijn om te overleven in gevaarlijke situaties, zijn ze minder effectief in onze moderne samenleving. De theorie behandelt onder andere de sympathicus, die ons helpt te overleven, vechten, vluchten en presteren, en de parasympathicus, die verantwoordelijk is voor herstel, reparatie, opbouw en rust.

In week 5 van de mindfulness cursus ligt de focus op acceptatie, stressreactie en bewuste respons.

De deelnemers leren hoe ze met aandacht en zonder oordeel kunnen omgaan met hun gevoelens en emoties. Ze verdiepen hun inzicht in geconditioneerde reacties en hoe ze hier bewust respons op kunnen geven. Het gedicht “De herberg” van Rumi dient als een metafoor voor het accepteren van alle ervaringen die in ons leven opkomen. De thuisbeoefening omvat onder andere meditatie-oefeningen, ademruimte en aandacht voor communicatie. Het werkboek biedt ruimte voor persoonlijke aantekeningen, waarin deelnemers kunnen reflecteren op hun voortgang tijdens de cursus.

plaatje header week 6 mindfulness

In week 6 van de 8 weekse mindfulness cursus (MBSR)  ligt de focus op mindful communiceren.

Dit is een essentieel aspect van ons dagelijks leven, zowel in persoonlijke relaties als professionele omgevingen. De pijler van mindfulness in deze week is “niet streven”. Door verwachtingen en resultaten los te laten, kun je je concentreren op de dingen zoals ze werkelijk zijn, moment na moment. Net zoals een vlinder geen tijd kent, maar alleen momenten. Communiceren met anderen Goed omgaan met jezelf, je gedachten, gevoelens en lichaam is belangrijk. Communicatie kan echter uitdagend zijn, omdat je dit niet alleen doet. Het is belangrijk om te beseffen dat je de ander, die anders is dan jij, niet kunt veranderen. In plaats daarvan ligt de focus op jouw rol en aandeel in de communicatie. Er zijn verschillende valkuilen bij het helpen van anderen, zoals jezelf vergeten, lijden onder de pijn van anderen, machteloos staan tegen onrecht, respect voor jezelf verliezen en burn-out. Compassie is de sleutel tot het vinden van een sensitieve houding bij het communiceren met onszelf en anderen. Green Zone Communicatie Green Zone communicatie richt zich op het creëren van een bewust lichaam, een warm hart en een open geest. Dit houdt in dat we verbonden en aanwezig zijn met onszelf en anderen.

plaatje week 7 mindfulness cursus mbsr

In week 7 van de 8 weekse mindfulness cursus (MBSR) draait om het vinden van een balans tussen leven en werk, met de pijler van mindfulness beoefening: ‘loslaten’. Het is essentieel om ons niet te vereenzelvigen met gevoelens, gedachten, pijn en lichamelijk ongemak, maar om deze voor wat ze zijn te zien.                                                   

Hoe we onze tijd besteden, van moment tot moment, uur tot uur en jaar tot jaar, heeft grote invloed op ons algemeen welbevinden en ons vermogen om effectief met stress en negatieve gevoelens om te gaan. Stel jezelf vragen om je gevoel van welbevinden te verhogen en bewust meer tijd en moeite te besteden aan activiteiten die je opvrolijken. Een eenvoudige manier om je welzijn te verbeteren is het opbouwen van een dagelijkse routine met lichamelijke oefeningen, zoals wandelen, yoga, zwemmen, joggen en meer. Bewustwording is de eerste stap bij mindfulness, met als doel het effect van mindfulness te gebruiken om onszelf los te maken van de doe-modus en in een voelende/waarnemende/wetende zijn-modus te komen. Erken je gedachten, gevoelens en lichamelijke gewaarwordingen terwijl je je ervan bewust blijft. Neem een ontdekkende en onderzoekende houding aan in plaats van jezelf terug te trekken of af te zonderen op momenten dat je je niet op je gemak voelt. Hierdoor kunnen we weloverwogen besluiten nemen over wat we echt nodig hebben en onze stemming beter reguleren. Schrijf je gedachten op zonder erover na te denken en doe dingen die je plezier of bevrediging geven. Dit helpt bij het verhogen van je welbevinden en het verminderen van stress. Leer time-management en prioriteiten stellen om rust als uitgangspunt te nemen voor het uitvoeren van dagelijkse bezigheden, zowel op je werk, thuis of onderweg. Stel jezelf de vraag “Moet ik dit nu doen?” om taken te verduidelijken en jezelf en anderen te helpen.

 

Week 8 van de training staat in het teken van het thema “De achtste week duurt de rest van je leven”. Het doel van deze week is om de pijler van mindfulness beoefening, namelijk compassie, te begrijpen en toe te passen in het dagelijks leven.

Compassie houdt in dat alle levende wezens veilig en gelukkig mogen zijn, inclusief jezelf. Gedurende de training heb je geleerd dat bewust zijn, acceptatie en bewuste reacties op situaties voordelen hebben ten opzichte van automatische reacties. Het is belangrijk om te blijven oefenen met deze vaardigheden om verandering te bereiken in zowel je binnen- als buitenwereld. In het leven zijn er situaties en gevoelens die moeilijk of niet te veranderen zijn. Het is dan belangrijk om te voorkomen dat je je hoofd tegen de muur blijft stoten. Acceptatie van de situatie met een vriendelijke houding kan helpen om waardigheid en controle te herwinnen. Het is beter om bewust te beslissen niet meer te proberen controle uit te oefenen dan om gedwongen te worden om controle op te geven na herhaaldelijke mislukkingen. Het is belangrijk om gratie, moed en wijsheid te ontwikkelen bij het omgaan met situaties die niet te veranderen zijn. Deze kwaliteiten hebben we allemaal al, het is onze taak om ze te manifesteren tijdens ons moment-tot-moment bewustzijn. De grondlegger van de mindfulness MBSR-training adviseert om elke dag te oefenen en je parachute te weven in plaats van deze in de kast te laten liggen tot het moment dat je uit een vliegtuig moet springen. Blijf jezelf eraan herinneren dat de ademruimte-oefening een goede manier is om enkele malen per dag met jezelf af te stemmen. In tijden van moeilijkheden, ongelukkig voelen of stress, kan dit je eerste antwoord zijn. Onzekerheid en angst zijn onvermijdelijk in het leven, maar de centrale vraag is hoe we ermee omgaan. Door te oefenen in het omgaan met problemen, emoties en onvoorspelbare gebeurtenissen kunnen we groeien en volwassen worden.

VERANTWOORDING

De tekst benadrukt de eigen verantwoordelijkheid van de lezer in het interpreteren en toepassen van de aangeboden kennis, en moedigt aan tot een actieve, onderzoekende houding in het leerproces.

Voor verdere informatie over dit overwerp verwijs ik graag naar de de volgende website van

 

 

Benieuwd naar de MBSR Cursus?

“Moge alle levende wezens veilig en gelukkig zijn!”

Inhoudsopgave