Leven op de automatische piloot.

Wanneer je start met mindfulness en ademhalingsoefeningen, is een van de eerste dingen die je ontdekt, dat je voortdurend de neiging hebt om op de automatische piloot te leven. Je komt erachter dat je voor veel situaties in het dagelijks leven vaste patronen hebt ontwikkeld en die onbewust toepast. In de auto rijden we soms kilometers op de automatische piloot, zonder dat we in de gaten hebben waar we zijn en wat we doen. Op dezelfde manier kunnen we in ons dagelijkse leven niet helemaal aanwezig zijn in het hier en nu. Soms zijn we zelfs heel ver weg zonder dat we het weten.

Voordelen
Voordeel van de automatische piloot is dat we niet bij elke handeling hoeven na te denken.
Nadelen
Nadeel is echter dat we makkelijker geraakt worden door gebeurtenissen om ons heen, gedachten, gevoelens en emoties waar we ons vaak maar vaag van bewust zijn. Dit kunnen oude gewoonten zijn, triggers die ons niet helpen. Dit kan leiden tot verslechtering van onze stemming zonder dat we begrijpen hoe dit komt.

Mindfulness: Het pad naar bewustwording en keuzevrijheid

Mindfulness-oefeningen, zoals meditatie en aandachtsoefeningen, zijn goed te doen en vol te houden, maar de hardnekkigheid van onze automatische ingesleten patronen blijft aanwezig. Het vergt dus wel geduld om je bewust te worden van de juiste concentratie en juiste aandacht. Maar, de beloning is er dan ook naar. Door je gewaar te worden van je lijfelijke ervaringen, gedachtes gevoelens, emoties en jouw reactie daarop, ontstaan inzichten en keuzes. Je leert dat jij kunt kiezen in plaats van automatisch te reageren. Je gaat de vaste en automatische patronen die jouw leven bepalen, herkennen en de juiste keuzes maken.  Zo pak jezelf de kans op meer vrijheid en keuzevrijheid.
Door contact te maken met onze ademhaling en deze bewust te verbinden met je lichaam kom je in het ritme van het huidige moment. We merken dan hoe ademhaling onze stemming en gedachtes kan beïnvloeden. En, hoe we zelfs de beweging van ons lijf kunnen veranderen. Ademen is leven. Je zou ademhaling kunnen zien als een rode draad of een ketting, die alle gebeurtenissen in je leven met elkaar verbindt: vanaf de geboorte tot de dood. Ademhaling is er altijd, is er altijd geweest, elk moment. Ze gaat van zelf. Probeer haar maar te volgen, alleen het ritme van de adem, zonder te veranderen. Leer haar maar kennen.

MAKING CHANGE HAPPEN

header foto mindflness fot omet tekst en klaprozen

MAKING CHANGE HAPPEN

Ademhaling als anker en je lichaam als toevluchtsoord

De adem is als een anker, je ankert als het ware in je lichaam. Het voordeel is dat je denkgeest dan niet zo afdrijft en afdwaalt, als het ware gaat driften. Zie het maar als een klein bootje dat het anker heeft uitgegooid. Het bootje dobbert nog steeds wel rond het anker, maar is niet meer aan de willekeur overgeleverd van het grote water. Zo is het ook met de menselijke denkgeest/mind, voordat je het weet ben je op de oceaan afgedreven. Anker jezelf in het nu, in het huidige moment.
Je lichaam is altijd in het nu, je hebt je lichaam altijd bij je. Laat de adem je ankeren in jouw lichaam. Dan is je lichaam jou een toevluchtsoord. Door bewust te zijn van je ademhaling, kom je dichter bij je lichaam en ben je meer aanwezig in het hier en nu. Dit helpt je om bewuster te leven en meer controle te hebben over je emoties, gedachten en reacties.

De automatische piloot kan in sommige situaties handig zijn, maar het kan ook leiden tot een leven dat wordt beheerst door onbewuste patronen en reacties. Mindfulness en ademhalingsoefeningen helpen je om meer in het hier en nu te leven, waardoor je meer bewust wordt van je gedachten, emoties en reacties. Dit stelt je in staat om bewuster te leven en meer controle te hebben over je leven. Door je ademhaling als anker te gebruiken, kun je jezelf steeds weer terugbrengen naar het huidige moment en zo een leven leiden dat meer in balans is en minder wordt beheerst door de automatische piloot.